-Terra de músicos-

Sunday, February 05, 2006

Máis fotografías- "Maduro" tocando co punteiro que levou Castor Cachafeiro a Argentina.- "Maduro" no seu taller de gaitas.


- Os Gaiteiros de Soutelo, anos 20.

- Bautista, Fermín e Castor rodeados de amigos.


- O gaiteiro de Sorribas de solteiro: mostacho, acordeón e farra...

Saturday, January 14, 2006

© 2005/06 - "Os Abrentes" de Cerdedo, Sociedade cultural.